Definíciók

A REACH előírásai a vegyi anyagok bármely előfordulása - önmaguk, keverékek, vagy árucikkek - esetén a gyártásra, értékesítésre és a felhasználásra alkalmazandók.
 
Az eddigi szabályozástól eltérően a REACH a feladatokat és a felelősséget az illetékes hatóságról az iparra helyezi át. Emellett megszünteti a „régi” és az „új” vegyi anyagok közötti megkülönböztetést oly módon, hogy egységes eljárásrendet és vizsgálati követelményeket vezet be minden anyagra vonatkozóan. 
 

Előregisztráció, regisztráció

A REACH rendelet értelmében minden, az Európai Unióban minimum 1 t/év mennyiségben gyártott, vagy oda importált anyagot regisztráltatni kell.
 
Az ún. bevezetett anyagokra halasztott regisztráció vonatkozik, amennyiben előregisztráltatjuk őket. Az előregisztráció ingyenes és csak minimális információt igényel (a vállalat azonosítása, az anyag azonosítása, éves gyártott mennyisége és a tervezett regisztrációs határidő).
Ezzel szemben a regisztrációs dosszié egy anyagra vonatkozóan mintegy 8.000 adatot tartalmaz, melyek megfelelőségét tanulmányokkal, vizsgálati összefoglalókkal kell igazolni. Lehetőség van arra, hogy konzorciumok alakítása keretében a dosszié összeállítás költségét az azonos anyagot gyártók egymás között megosszák.
 
A REACH-ben meghatározott határidők a következők:
  • 2008. június 1. – 2008. november 30.: előregisztráció (gyártott/importált anyagmennyiségtől függetlenül)
  • 2010. december 1.: az 1.000 t/év feletti mennyiségben gyártott/importált anyagok regisztrációja
  • 2013. június 1.: a 100 t/év feletti mennyiségben gyártott/importált anyagok regisztrációja
  • 2018. június 1.: az 1 t/év feletti mennyiségben gyártott/importált anyagok regisztrációja

Értékelés

Az értékelésnek két fajtája létezik:
  • A dosszié értékelést az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) végzi. A regisztrálók értékelik a dosszié teljességét, formailag értékelik az adatokat, majd további vizsgálatokra vonatkozó javaslatot tesznek.
  • Az anyag értékelést bármely tagállam illetékes hatósága kezdeményezheti és elvégezheti, amennyiben indokolni tudja gyanúját, hogy az anyag gyártása vagy használata kockázatot jelent az ember egészségére és környezetére.

Engedélyezés

Engedélyköteles anyagok csak abban az esetben használhatók, ha az adott felhasználás engedélyezett és az engedélyben meghatározott feltételeket betartják, vagy mentesített az engedélyezési kötelezettség alól (pl.: intermedier felhasználás).
 
Az engedélyköteles anyagok listájára, az egészségre és a környezetre legveszélyesebb anyagok kerülnek fel. Ide tartoznak az 1 és 2 kategóriájú rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagok (CMR 1 és 2), valamint a perzisztens, bioakkumulatív és a mérgező anyagok.
 
Az engedélyköteles anyagok előbb egy jelölt listára kerülnek, majd a Bizottság döntése alapján folyamatosan kerülnek felvételre a REACH XIV. mellékletébe, az engedélyeztetendő anyagok listájára. Minden egyes engedélyköteles anyaghoz hozzárendelnek egy ún. „naplemente dátumot", mely időpont után az anyag csak engedéllyel használható.