Beszállítók regisztrációja

A termeléshez szükséges zavartalan alap- és segédanyag ellátás érdekében meg kell győződni arról, hogy minden beszállító előregisztráltatja, majd regisztráltatja a gyártott anyagát, mivel 2008. november 30-a után az előregisztrációval nem rendelkező anyagok nem gyárthatók vagy importálhatók a Közösségbe.
 
Ennek érdekében kérdőíveket küldtünk ki minden beszállítónknak, melyben az előregisztrációs/regisztrációs szándékukról érdeklődtünk. Minden beszállítónktól megkaptuk a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a BorsodChemhez szállított anyagaikat előregisztrálták és szándékuk szerint regisztrálni is fogják.

Anyagleltár

Készítettünk egy anyagleltárt, amely tartalmazza valamennyi BorsodChem által gyártott anyag előregisztrációhoz, illetve későbbi regisztrációhoz szükséges adatait. Mivel regisztrálni csak az előregisztrált anyagokat lehet, az anyagleltárba bele kellett foglalni a jövőben gyártani szándékozott anyagokat is. Az előregisztráció során viszonylag kevés adat megadása szükséges, ám a szükséges információk megszerzése, megállapítása bizonyos esetekben nehézséget jelentett.
 
A BorsodChem minden általa gyártott és a jövőben gyártani szándékozott anyag előregisztrációját elvégezte.


Kommunikáció a továbbfelhasználókkal

Folyamatosan érkeznek hozzánk kérdőívek a továbbfelhasználóinktól, melyekben regisztrációs szándékunkról érdeklődnek. Szándékunkban áll minden gyártott anyagunkat regisztráltatni.
A REACH későbbi szakaszában tájékozódnunk kell gyártott anyagaink felhasználásáról és közben a felhasználót ért expozícióról.
 
Erre az információra alapozva expozíciós forgatókönyveket fogunk kidolgozni a kémiai biztonsági jelentés részeként. Ezek alapján határozzuk meg az általunk javasolt felhasználások körét.
 

Szakmai szervezetek, konzorciumok

Miután egy gyártó vagy importőr előregisztrálja anyagát, az ECHA REACH-IT információs felületén keresztül hozzáférhet azon gyártók elérhetőségéhez, akik szintén előregisztrálták az adott anyagot.
 
Ezek után az azonos anyagot gyártók Anyaginformációs Cserefórumokat alakítanak (SIEF: Substance Information Exchange Forum), melyekben együtt dolgozva készítik el és nyújtják be a regisztrációs dossziét.
 
A BorsodChem részt vesz különböző szakmai szervezetek munkájában (ISOPA és Euro Chlor), melyek a konzorciumok megalakulásában jelentős szerepet játszottak.
 
Kapcsolattartás
REACH Koordinációs Iroda