Integrált menedzsment rendszerek: Biztonság

Munkahelyi egészségvédelem és biztonságtechnika.
 
A BorsodChemben bevezetett integrált irányítási rendszer magába foglalja a környezetközpontú, a minőség, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünket az OHSAS 18001/(MSZ 28001) nemzetközi előírás követelményeinek megfelelően működtetjük.
 
A mindennapok biztonsága
A cégcsoport vezetése elkötelezett és felelősséget vállal a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakításáért, a kockázatok minimumra csökkentéséért és a biztonságos környezet kialakításáért. Ezen célok megvalósításában a menedzsment mellett az alkalmazottak biztonságtudatos magatartása játssza a kulcsszerepet. Kommunikációnk középpontjában ezért a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások betartásának szükségessége és fontosságának hangsúlyozása áll.
 
Felelős gondoskodás
BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT – ennek tudatosítása annak a bizalomnak az alapja, amit alkalmazottaink, szerződéses partnereink és a környező településen élő lakosság körében tovább kívánunk erősíteni.
Új beruházások döntés előkészítésének időszakában lakossági tájékoztatás keretében az érintettek információt kapnak a tervezett létesítmény jellemzőiről, a biztonsági vonatkozásokról. A jó kapcsolat fenntartása érdekében rendszeres tájékoztatást adunk a társaság környezetében lévő települések vezetői számára gyárlátogatás és konzultáció keretén belül, ahol minden, a környezetet és biztonságot érintő kérdésről részletes tájékoztatást nyújtunk.
Vegyi anyagaink tulajdonságainak és hatásainak ismerete a biztonság alapvető feltétele. Ez az oka annak, hogy évek óta működtetünk egy, az alkalmazottak számára hozzáférhető adatbázist, amely a társaságnál előforduló anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait tartalmazza (REACH).
 
MEBIR
A menedzsment elkötelezett a hatékony egészség- és biztonságvédelem megteremtésében. 2010 évben bevezettük az MSZ 28001 / OHSAS 18001 irányítási rendszert.
 
Egészségvédelem
Az egészségvédelem területén sokkal inkább a megelőzésre, mint a kezelésre összpontosítunk. Egészségvédelmi programunk rendszeres orvosi ellenőrzést ír elő minden munkavállaló számára a konkrét munkahelyre jellemző kockázattól függő gyakorisággal. Ezzel megelőzhető az egészségkárosodások, foglalkozási megbetegedések kialakulása.
 
Tűz- és katasztrófavédelem
A BC főállású tűzoltókat alkalmaz létesítményi tűzoltóság keretei között. Feladatuk vészhelyzet esetén a munkavállalók testi épségének és egészségének védelme, a társaság vagyonának megóvása. A tűz elleni eredményes védekezés érdekében egy nagy teljesítményű, korszerű gépjárművet szereztünk be. A létesítményi tűzoltók a BC telephelyén kialakított új, korszerű tűzoltó bázison állomásoznak, így a vonulási idő rövid, ami gyors beavatkozást tesz lehetővé.
 
Berendezések és a gyártás biztonsága
A BC beruházási tevékenysége során is kiemelt fontosságot tulajdonít a biztonságnak. A berendezések és rendszerek tervezése, gyártása során a legmodernebb, legbiztonságosabb technológiákat valósítjuk meg. A berendezések gyártóinak, az alvállalkozóknak a kiválasztásánál elsődleges szempont a szakmai megbízhatóság és a minőség, ami a rendszereink biztonságának alapja. Az előírásokban kötelezően előírt minőségellenőrzési eljárások mellett a beépítendő berendezéseink gyártását társaságunk is figyelemmel kíséri és ellenőrzi.
 
A már működő technológiai berendezéseket időszakos vizsgálatokkal ellenőrizzük, amely ellenőrzések a törvényi előírások betartása mellett több speciális, sokszor műszeres vizsgálatot is tartalmaznak. Akkreditált anyagvizsgáló laboratóriumokat működtetünk.
 
Alvállalkozók biztonsága
Társaságunk területén beruházási és karbantartási munkákat végző alvállalkozók munkavállalóinak biztonságát megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, biztonsági rendszerükbe beintegráltuk az ő munkavégzésüket is. 2010-ben szigorú szabályozást vezettünk be, amely részletezi a főbb kockázatokat, a biztonságos munkavégzés feltételeit, a balesetmegelőzés szabályait. A munka megkezdése előtt a munkavállalókat biztonságtechnikai oktatásban részesítjük, és a munkavégzés biztonságát szigorúan ellenőrizzük.
 
A szállítás biztonsága
A szállító járművek telephelyen belüli mozgását szigorú előírások szabályozzák. A veszélyes technológiai területeket a gépjárműforgalom elől elzártuk.
 
Az idegen gépjárművek vezetői információt kapnak a telephelyen betartandó biztonsági előírásokról, járművük útvonala, mozgása, parkolása szigorúan szabályozott. A szállítmányozást és fuvarozást végző szerződéses partnereink tevékenységét rendszeresen értékeljük, auditáljuk.
 
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a veszélyes áru szállításának minden fázisára: a biztonságos be- és kirakásra, töltésre és lefejtésre, árukezelésre, okmányokra és bárcázásra. Ezt a tevékenységet az ADR előírásainak megfelelően veszélyes áruszállítási tanácsadók felügyelik. A szállítás során bekövetkező vészhelyzetek elhárításához a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

 
Nagyobb méretért kattintson a képre!

 
  Nagyobb méretért kattintson a képre!

HSE-regulations-for-contractors_HU.jpg
A kivitelező társaságokkal kötött
vállalkozási szerződések melléklete (pdf)

 

Szankcionálási táblázatok:

Szankcionalasi-tablazat-kulso-tarsasag_HU.jpg

Egyéb külső társaságok részére (pdf)

Szankcionalasi-tablazat-BC-telephely_HU-(6).jpg

Kivitelező társaságok részére (pdf)

Szankcionalasi-tablazat-munkavallalo_HU.jpg

Munkavállalók részére (pdf)