Integrált menedzsment rendszerek: Energiagazdálkodás

Energiagazdálkodás

A BorsodChem jelentős mennyiségű villamos energiát, és földgázt használ fel tevékenysége során.
A múltban, a jelenben és a jövőben is nagy figyelmet fordítunk az energiatakarékos, előre mutató technológiákra. Nagy előre lépést jelent, hogy Társaságunk bevezette az ISO 50001-es Energia Irányítási Rendszert. E rendszer keretében még fontosabbá váltak az energiával kapcsolatos mérések. A mérés területén nagy összegű beruházások történtek, és jelenleg is folyamatban vannak.

Az energia tudatos szemlélet eredménye, hogy az elmúlt években jelentős összegeket fordítottunk olyan beruházásokra, ahol nagy mennyiségű, máshol hulladék-hőnek tekintett energiát fordítottunk vissza a gyártási folyamatokba. Épületeink jelentős részét szintén értékes hulladék-hőnek tekintett energiával fűtjük, és egyéb kommunális célra is hasznosítjuk az ilyen hőenergiákat. 

A villamos-energia felhasználás területén szintén komoly eredményeket tudunk felmutatni. Legnagyobb felhasználónk, a klór gyártás területén 18%-os villamos-energia fajlagos javulást értünk el membrános technológia beüzemelésével. 2017. év végétől leállítjuk a meglévő higanyos üzemünket, ami további jelentős energia megtakarítást jelent, egyúttal a környezetvédelem területén is komoly előrelépés. 

A villamos energia segítségével történő szállításoknál is történnek előrelépések: energiatakarékos, szabályozható motorok segítségével, minden évben csökkennek a motorikus fajlagosaink. 
Nagy figyelmet fordítunk a szállításoknál a logisztikai ésszerűségre.

Beszerzéseknél, beruházásoknál komoly súllyal vesszük figyelembe az energia felhasználási mutatókat, és figyelmünket nem kerüli el az sem, hogy az életciklus alatt mekkora az üvegházhatás. 

A jövőben még tovább erősítjük az energiatudatosságot, nemcsak a társaságunk területén, célunk, hogy munkavállalóink „haza”vigyék ezt a filozófiát, továbbadva a környezetükben élőknek is.

Energiairányítási rendszer

A BorsodChem Zrt. nagy hangsúlyt helyez a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodásra, az energiahatékonyság növelésére. Ennek érdekében, a fenntartható fejlődés jegyében a Társaság vezetése az ISO 50001 szabvány előírásainak megfelelő Energiairányítási Rendszer bevezetése és működtetése mellett döntött.

A rendszer kiépítésére 2016-ban projektmunkában került sor. Az EIR-t a már meglévő irányítási rendszereink (MIR, KIR, MEBIR) elemeihez integrálva vezettük be. Területe kiterjed a BC Zrt. minden tevékenységére, szervezetére, a BC-MDI Termelő Kft-re, a BC-Erőmű Kft-re és a BC-Energiakereskedő Kft-re is.

A tanúsítás 2016. szeptemberében zajlott, melyet a nemzetközileg is elismert SGS szakauditorai hajtottak végre.
 


Nagyobb méretért kattintson a képre!
Nagyobb méretért kattintson a képre!