Vállalati alapértékeink

Változásra való képesség és hajlandóság
 • Munkavállalóink teljesítményét és munkáját képességeik, változásra való hajlandóságuk, valamint az alapján ítéljük meg, hogy felelősségük teljes tudatában milyen mértékben járulnak hozzá és támogatják a WH-BC életképességének, versenyképességének és profitjának folyamatos növelését.
 • Tevékenyen fellépünk azon viselkedésforma és gondolkodásmód ellen, amely gátolja Vállalatunk hatékonyságát, versenyképességét és profittermelő képességét.
 • Elutasítjuk és fellépünk a konzervatív és maradi szemlélet és folyamatok ellen, amelyek akadályozzák a Vállalat előrehaladását.
 • Elítéljük azt a munkavállalói hozzáállást, amely bármilyen formában gátolja a Vállalat sikerességét.
 • Minden egyes munkavállalónak tulajdonosi szemlélettel és felelősségérzettel kell a Vállalatra tekintenie, és elutasítania minden, a BorsodChem érdekeit sértő személyt és tevékenységet.
Hatékony munkavégzés
 • Kommunikáljunk tényszerűen és őszintén: mind a pozitív, mind a negatív fejleményeket és történéseket időben megosztjuk a vezetőkkel és kollégáinkkal. A megfelelő kommunikációs csatornákat használjuk annak érdekében, hogy ötleteinket eljuttassuk a Vállalat vezetői számára. Szembeszállunk a hazugsággal, a hiányosságok és a hibák takargatásával, valamint a felelősség másra hárításával.
 • Hatékony munkavégzés: elsősorban azon feladatok elvégzésére koncentrálunk, amelyekkel a Vállalat értékítélete alapján valós értéket teremtünk a Vállalatunk számára.
Kiválóságra törekvés
 • Előretörő és a nemzetközi élvonalra jellemző célokat tűzünk ki magunk elé.
 • Azonnali lépéseket teszünk annak érdekében, hogy teljesítsük, sőt felülmúljuk az elvárásokat a PDCA (Tervezés-Megvalósítás-Ellenőrzés-Intézkedés) elvének megfelelően.
 • „Nincs legjobb, csak még jobb.”
Ügyfélorientáltság
 • Valamennyi szervezeti egységnek az ügyfelek igényeinek időben történő kielégítését szem előtt tartva kell a mindennapi munkáját végeznie.
 • A Vállalaton belül a termelést kiszolgáló és támogató funkciót ellátó szervezeti egységeknek belső ügyfélként kell tekinteniük a termelő üzemekre, míg a termelő üzemeknek a kiszerelő és értékesítő szervezeteket kell belső ügyfélnek tekintenie.
Minden szervezeti egység és minden munkavállaló kötelessége, hogy a Vállalaton kívüli kapcsolatokban az alábbiak szerint cselekedjen:
 • lehetséges vevők felkutatása, és már a kapcsolatfelvétel pillanatától a bizalmi kapcsolatra törekvés,
 • partner igényeinek pontos feltérképezése, annak lehető legmagasabb szinten történő kielégítése mind a termékminőség, mind a szállítási, mind az egyéb kapcsolódó feltételek terén,
 • őszinte és nyílt kommunikáció, mindkét fél javát szolgáló kezdeményezések,
 • hosszú távú együttműködések kialakítása,
 • reklamációk és vevői észrevételek gyors, rugalmas, mindkét fél megelégedésére szolgáló rendezése,
 • olyan termék- és felhasználó-támogató műszaki szerviz háttér kialakítása, amely biztosítja a termékeink problémamentes feldolgozását,
 • törekedni arra, hogy rendszeres visszajelzéssel rendelkezzünk a vevőink véleményéről, és ezeket a visszajelzéseket a termékeink és kapcsolódó szolgáltatásaink színvonalának javítására használjuk fel.
A Vállalaton belüli kapcsolatok esetén az alábbi elvárásoknak kell megfelelnünk:
 • nyílt kommunikáción alapuló együttműködés kialakítása az egyes szervezeti egységek között és a szervezeten belül is,
 • arra kell törekedni, hogy pontosan megértsük és megértessük a feladatokat és az igényeket, amelyek gyors elvégzésével és kielégítésével hozzájárulunk a zavartalan működés biztosításához,
 • a termelést kiszolgáló egységeknek és a támogató funkciót ellátó szervezeteknek a termelő egységek részére olyan színvonalú szolgáltatást kell biztosítaniuk, amellyel hozzájárulnak a kiváló minőségű termékek előállításához és a zavartalan termeléshez.
Teljesítményorientáltság
 • Különbséget teszünk a magas és az alacsony színvonalon teljesítő munkavállalók között.
 • Anyagilag is elismerjük és kiemeljük azon kollégáinkat, akik kiváló eredményeket érnek el, magas hatékonysággal dolgoznak és átlagon felüli képességekkel rendelkeznek.
 • Az átlagos teljesítményt nyújtó kollégákat folyamatos fejlődésre ösztönözzük.
 • Fellépünk minden olyan (vezető és beosztott) munkavállalónkkal szemben, akik gyenge eredménnyel, rossz hatékonysággal végzik munkájukat. Az ilyen teljesítményt nyújtó munkavállalók jövőbeli foglalkoztatását mérlegelnünk kell.
Csapatmunka
 • A menedzserek és csoportvezetők személyes példamutatásukkal és kimagasló vezetői készségeiknek köszönhetően a munkatársakból eredményes, hatékony, összetartó csapatot szerveznek, és mindig magasabb teljesítmény elérésére ösztönzik őket.
 • A csapattagok nyíltan egymással együttműködve végzik munkájukat. A Vállalat sikeressége érdekében ösztönözzük a különböző kultúrák, valamint az egyes szervezeti egységek közötti kommunikációt, megértést és együttműködést.
 • Elítéljük a nem együttműködő, csak a saját érdekeit szem előtt tartó szervezeti egységeket.