Fenntarthatóság

Büszkeséggel tölt el, hogy a BorsodChem Zrt. a Wanhua cégcsoport tagjaként második alkalommal teszi közzé fenntarthatósági jelentését, bizonyítva ezzel elkötelezettségét egy fenntarthatóbb világ és vegyipar megteremtése iránt. A jelentésben bemutatjuk vállalatunkat, és sorra vesszük törekvéseinket a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság terén, követve ezzel a Global Reporting Initiative (GRI) nemzetközi szervezet által kidolgozott jelentési sztenderdet.

Üzleti sikereinknek köszönhetően továbbra is a régió egyik legmeghatározóbb vállalataként működünk, amit felelősségvállalásunk mértékében is tükrözni akarunk. Felelős vállalatként kötelességünknek érezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten kivegyük a részünk a globálisan és lokálisan tapasztalható problémák megoldásából. Ehhez kiindulópontot nyújtanak számunkra az ENSZ által 2015-ben megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG-k), melyek 2030-ig kijelölik a fenntartható fejlődés közös fókuszterületeit.Fontos számunkra, hogy tevékenységeinkkel erősítsünk a globális törekvéseket,ugyanakkor a helyi közösségeink igényeinek, illetve a lokális kihívásoknak a kezelését is stratégiai célként kezeljük.

A 2016-os jelentésünk óta eltelt üzleti évek a BorsodChem történetének két legsikeresebb évének számítanak. Befejeződött a vállalat Wanhua Csoportba történő integrációja, melynek köszönhetően erősödhet a BorsodChem versenyképessége és globális beágyazottsága. Árbevételünk magabiztos növekedése mellett bővíteni tudtunk a munkaerő állományunkat, a meglévő termelési technológiák sokrétű fejlesztése mellett megkezdtük az MDI és PVC termelési kapacitásbővítést, valamint új üzemek létesítésének beruházásait. Átadtuk az új, membráncellás Klór üzemünket, továbbá európai uniós jóváhagyást kapott az anilin üzem beruházásunk, amellyel jelentős mértékben csökkenni fog az ellátási láncunk által generált károsanyag-kibocsátás, miközben vállalatunk és az ország termelési potenciálja is növekedni fog. A fejlődés és innováció a következő években is meghatározó lesz a BorsodChem életében, hiszen újabb beruházásokat és termékinnovációkat készítünk elő.

Vegyipari vállalatként különös odafigyeléssel kell tevékenységünk környezeti hatásait számba vennünk. Amellett, hogy számos projekttel törekszünk a fajlagos energiafelhasználás, az emisszió csökkentésére, és a természeti erőforrások felelős használatára, kiemelt célunk a vállalatunkat övező terület természeti kincseinek megóvása. A folyamatosan zajló sóstói, valamint Sajóparti zagytéri hulladéklerakó rekultivációja mellett sikeresen befejeztük a berentei hulladéklerakó tájba illesztését.

A térség egyik legnagyobb foglalkoztatójaként munkatársaink és családjaik életére egyaránt hatással vagyunk – számukra a BorsodChem a kiszámítható és hosszú távú munkahely lehetőségét kínálja. A munkavállalói elégedettség növelésére irányuló törekvéseink mellett kiemelt célunk, hogy a munkahelyi biztonság egyre magasabb szintjét érjük el a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztésével. Elkötelezetten vállaljuk, hogy a „Biztonság mindenekelőtt” elv érvényesülését semmilyen üzleti érdek nem írhatja felül. Átfogó szabályozási és irányítási rendszerünk mellett az elmúlt két évben számos figyelemfelhívó és tudatosító kampányunk segítette, hogy a BorsodChem továbbra is kiemelkedően jó biztonsági mutatókkal rendelkezik.

Örömömre szolgál, hogy az utóbbi években egyre nagyobb szerepet vállalunk különböző oktatási intézmények munkájában. A köz- és felsőoktatás területén egyre több intézménnyel működünk együtt, és biztosítunk szellemi tudásanyagon túl gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget a fiatal utánpótlás számára. Emellett létrehoztunk egy saját oktatási központot is, mely korszerű technológiai felszereltségével saját képzéseinkhez is jelentős segítséget nyújt.

Bizakodásra ad okot, hogy egyre több piaci szereplő, köztük vevőink és beszállítóink ismerik fel a fenntartható működés fontosságát – büszke vagyok rá, hogy a BorsodChem Zrt. egyike ezen vállalatoknak. Egy fenntartható, sikeres vállalatért és vegyiparért dolgozunk nap mint nap, amelynek eredményeiről örömmel adunk számot a következő oldalakon.
 
Kruppa László
BORSODCHEM ZRT
Vezérigazgató
 
Report_HUN.jpg