REACH
Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása

A REACH az egyik legkomplexebb és legmesszehatóbb vegyi anyagra vonatkozó szabályozás, melyet az európai jogrendszer valaha adaptált.
 
Az Európai Parlament és Európai Tanács 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba.
 
A szabályozás előírja az iparág számára, hogy mérsékelje a vegyi anyagokból származó kockázati tényezőket a tulajdonlásra és kockázati tényezőkre vonatkozó információk biztosításával, valamint azáltal, hogy a vállalatok regisztrálják az adatokat egy központi hivatalnál. Cél az emberi egészség és környezet magasabb szintű védelme. Ezt úgy kell biztosítani, hogy az európai piacon belül a vegyi anyagok kezelésére, tárolására és összeállítására vonatkozó információkat naprakészen kell rendelkezésre bocsátani, amennyiben szükséges, kiegészítve a kockázatkezelési intézkedésekkel.
 
A “Responsible Care® code of Product Stewardship”-ben foglaltaknak megfelelően, a BorsodChem elkötelezett a REACH megvalósítására, és szorosan együttműködik vásárlóival és beszállítóival a gördülékeny átállás érdekében. A BorsodChem elébe megy és reagál a REACH Szabályozás által felvetett témakörökre, szoros együttműködésben a szakmai szervezetekkel.*
 
A REACH-nek való megfelelés előkészítése és biztosítása érdekében a BorsodChem létrehozott egy REACH integrációs csoportot a vállalat üzleti vonalain keresztül történő tevékenységek koordinálása és integrálása érdekében.
További információért keresse a BorsodChem REACH Koordinációs Iroda munkatársát a reach@borsodchem.eu

 

 

* Egyesületek

PU-hoz kapcsolódóan:

Klórlakálihoz kapcsolódóan: